59 Nguyễn Đình Bể, Tân Bình, Tp. Hải Dương

Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6, 8:00. – 17:00. EST
Hotline : +84 865 845 188
E-mail : salesmanager@roxanvietnam.con

Nhân viên hỗ trợ trực tuyến