TRỤ SỞ CHÍNH

144 Đường 1, Long Trường, Thủ Đức, HCM

Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 7, 07:30. – 17:30. EST
Hotline : +84 865 845 188
E-mail : salesmanager@roxanvietnam.con

Nhân viên hỗ trợ trực tuyến

VĂN PHÒNG MIỀN BẮC

59 Nguyễn Đình Bể, Tân Bình, Tp. Hải Dương

Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 7, 8:00. – 17:00. EST
Hotline : +84 865 845 188
E-mail : salesmanager@roxanvietnam.con

Nhân viên hỗ trợ trực tuyến