RAY BI 3 TẦNG BẢN 42MM THÉP MẠ KẼM TRẮNG

RAY BI 3 TẦNG
Rộng 4.2cm,
Dày 1.0cm
Chất liệu Thép mạ kẽm trắng Chiều dài: 30cm, 35cm, 40cm, 45cm, 50cm

Danh mục: