RAY BI 3 TẦNG BẢN 45MM CÓ GIẢM CHẤN, THÉP SƠN SI ĐEN

RAY BI 3 TẦNG CÓ GIẢM CHẤN
Rộng: 4.5cm, dày: 1.2cm
Chất liệu: Thép mạ xi đen Chiều dài: 30cm, 35cm, 40cm, 45cm, 50cm

Danh mục: