RAY BI 3 TẦNG BẢN 45MM THÉP SƠN SI ĐEN

RAY BI 3 TẦNG
Rộng 4.5cm,
độ dày 1.0cm
Chất liệu: Thép mạ xi đen
Chiều dài: 30cm, 35cm, 40cm, 45cm, 50cm

Danh mục: